ύμνος

ύμνος

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

26
vote

Κάρτερ ημών το εν της μηχανής,
αγιασθήτω το βολάν σου,
ελθέτω η μπαταρία σου,
γεμισθήτω το ρεζερβουάρ σου,
ως εν λιπαντικόν και επί της μηχανής,
το στρόφαλον ημών τον επιούσιον,
σώσε ημήν σήμερον και άφες ημήν
από τα μικροπροβλήματα των ηλεκτρικών,
ως και ημείς αφίωμεν τις βαλβίδες ημών,
στων αντιπροσώπων και των μηχανικών,

>> read more

Το είπε...: Άγνωστος

Ετικέτες (tags): funny, funny quotes, quotations, quotes, stixakia, stixoi, Ανέκδοτα, αστεία, αστεία λόγια, Εθνικός κήπος, μηχανικός, ύμνος

Κατηγορία: Ανέκδοτα