Θεματα Βιολογιας 2011

54
vote

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2011 -- Θέματα Βιολογίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από
τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Τα ενδοσπόρια σχηματίζονται από
α. φυτά.
β. βακτήρια.
γ. πρωτόζωα.
δ. ιούς.
Μονάδες 5
Α2. Από νηματοειδείς δομές (υφές) αποτελούνται
α. τα βακτήρια.
β. τα πρωτόζωα.
γ. οι μύκητες.
δ. οι ιοί.
Μονάδες 5
Α3. Η τρύπα του όζοντος οφείλεται κυρίως
α. στο διοξείδιο του άνθρακα.
β. στο οξυγόνο.
γ. στα οξείδια του αζώτου.
δ. στους χλωροφθοράνθρακες.
Μονάδες 5
Α4. ∆ευτερογενές λεμφικό όργανο είναι ο
α. σπλήνας.
β. θύμος αδένας.
γ. μυελός των οστών.
δ. πνεύμονας.
Μονάδες 5

Α5. Μόλυνση ονομάζεται η
α. παραγωγή διαφόρων ουσιών από τους παθογόνους
μικροοργανισμούς.
β. εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός ενός παθογόνου
μικροοργανισμού σε έναν οργανισμό.
γ. είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού σε έναν
οργανισμό.
δ. εκδήλωση των συμπτωμάτων μίας ασθένειας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Πώς μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη θεωρία της φυσικής
επιλογής η επικράτηση του χαρακτηριστικού «ψηλός
λαιμός» στις καμηλοπαρδάλεις;
Μονάδες 8
Β2. Ποια είναι τα δύο κριτήρια κατάταξης των οργανισμών
σε είδη και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το κάθε
ένα από αυτά;
Μονάδες 6
Β3. Τι είναι η λυσοζύμη, πού εντοπίζεται και ποια είναι η
δράση της;
Μονάδες 5
Β4. Να εξηγήσετε τις διεργασίες που οδηγούν στην πτώση
του pH της βροχής κάτω από 5.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
Σε ένα οικοσύστημα υπάρχουν 5 (πέντε) πεύκα, που
φιλοξενούν συνολικά 10.000 (δέκα χιλιάδες) κάμπιες, σε
κάθε μία από τις οποίες παρασιτούν 500 (πεντακόσια)
πρωτόζωα.
Γ1. Να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα πληθυσμού του
παραπάνω οικοσυστήματος (μονάδες 2). Nα εξηγήσετε
τη μορφή της τροφικής πυραμίδας πληθυσμού του
παραπάνω οικοσυστήματος (μονάδες 5).
Μονάδες 7

Γ2. Στο παραπάνω οικοσύστημα η ενέργεια που περιέχεται
στο τροφικό επίπεδο των καμπιών είναι 50.000
(πενήντα χιλιάδες) KJ.
Να υπολογίσετε την ενέργεια των άλλων τροφικών
επιπέδων (μονάδες 2).
Να σχεδιάσετε την τροφική πυραμίδα ενέργειας
(μονάδες 2).
Να εξηγήσετε τους λόγους που καθορίζουν τη μορφή
αυτής της τροφικής πυραμίδας (μονάδες 6).
Μονάδες 10
Γ3. Έστω ένα άτομο αζώτου (Ν), το οποίο μπορεί να
εντοπιστεί οπουδήποτε βρεθεί (επειδή π.χ είναι
ραδιενεργό). Αυτό το άτομο αζώτου εντοπίζεται σε

κάποιο νιτρικό ιόν (Ν O3 ) που βρίσκεται στο έδαφος.
Να περιγράψετε τις πιθανές πορείες του ατόμου αυτού
από τη στιγμή που προσλαμβάνεται από ένα φυτό έως
ότου ξαναβρεθεί στο έδαφος, πάλι ως νιτρικό ιόν

(Ν O3 ).
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Να περιγράψετε το δεύτερο στάδιο της πρωτογενούς
ανοσοβιολογικής απόκρισης.
Μονάδες 9
∆2. Να εξηγήσετε πώς τα μακροφάγα συμμετέχουν στην
άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού.
Μονάδες 6
∆3 Μετά την είσοδο κάποιου είδους αντιγόνου σε έναν
άνθρωπο, δεν παρουσιάζονται συμπτώματα ασθένειας.
Η καμπύλη α στο παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη
μεταβολή της συγκέντρωσης των αντιγόνων, ενώ η
καμπύλη β τη μεταβολή της συγκέντρωσης των
αντισωμάτων που δημιουργήθηκαν για το συγκεκριμένο
αντιγόνο στον οργανισμό του ανθρώπου.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ ́ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης
με βάση τις καμπύλες του παραπάνω διαγράμματος.
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
3.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Το είπε...: πανελλήνιες 2011

Ετικέτες (tags): 2011, αποτελέσματα εξετασεων, αποτελέσματα πανελληνίων, βάσεις πανελληνίων, βιολογια πανελλαδικες, εξετάσεις, θεμα βιολογιας, θεματα βιολογιας, θεματα πανελληνιων, πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες, πανεπιστήμιο, προγραμμα 2011, προγραμμα πανελληνιων

Κατηγορία: Εφημερίδα

Λόγια σχετικά με "Θεματα Βιολογιας 2011"

 • Βιολογια - Πανελληνιες 2011

  Θεματα Βιολογιας - Πανελληνιες εξετασεις 2011 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,βιολογια,Βιολογια θετικης κατευθυνσης,βιολογια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεματα βιολογιας,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Φυσικής 2011

  θεματα φυσικης γενικης παιδείας -- Πανελλήνιες εξετάσεις 2011 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα φυσικης,θεματα πανελληνιων,θεματα φυσικης,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων,φυσικη πανελλαδικες

 • Θέμα εκθεσης - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

  Το είπε...: :εκθεση πανελληνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,εκθεση πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα εκθεσης,θεματα εκθεσης,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα βιολογιας 2012

  Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 -- Θέματα Βιολογίας. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2012

  tags : αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,βάσεις πανελληνίων,βιολογια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα βιολογιας,θεματα 2012,θεματα βιολογιας,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,προγραμμα 2012

 • Θεματα Αρχαιων 2011

  Αρχαια Ελληνικα - Πανελληνιες εξετασεις 2011 - Θεματα Αρχαιων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ∆ιδαγμένο κείμενο

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,αρχαια,αρχαια ελληνικα,αρχαια πανελλαδικες,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα αρχαιων,θεματα πανελληνιων,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Θεματα Μαθηματικων 2011

  Θεματα μαθηματικών 2011 - Πανελλήνιες εξετάσεις ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων

 • Μαθηματικα - θεματα εξετασεων

  Θεματα μαθηματικων 2001 -- Πανελλήνιες εξετάσεις, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β ́) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α

  Το είπε...: :πανελλήνιες 2011

  tags : 2011,αποτελέσματα εξετασεων,αποτελέσματα πανελληνίων,εξετάσεις,θεμα μαθηματικων,θεματα μαθηματικων,θεματα πανελληνιων,μαθηματικά,μαθηματικα πανελλαδικες,πανελλαδικές εξετάσεις,πανελλήνιες,πανεπιστήμιο,προγραμμα 2011,προγραμμα πανελληνιων