Πρόσεξε το χαρακτήρα σου

82
vote

Πρόσεξε τις σκέψεις σου γίνονται λόγια,
Πρόσεξε τα λόγια σου γίνονται πράξεις,
Πρόσεξε τις πράξεις σου γίνονται συνήθειες,
Πρόσεξε τις συνήθειές σου γίνονται χαρακτήρας,
Πρόσεξε το χαρακτήρα σου γίνεται η μοίρα σου.

Λόγια σχετικά με "Πρόσεξε το χαρακτήρα σου"

Σχετικά άρθρα